امروز اقتصاد کشور قاسم سلیمانی را طلب می‌کند/ رانت هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از برندینگ سوخت

امروز اقتصاد کشور قاسم سلیمانی را طلب می‌کند/ رانت هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از برندینگ سوخت
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه چگونه می‌توان باور کرد که انقلاب اسلامی وزرای هزار میلیاردی را در دولت خود پذیرا باشد، گفت: موضوع برندینگ سوخت از رانت‌های هزار میلیارد تومانی است که وزارت نفت بر اجرای آن اصرار دارد.

امروز اقتصاد کشور قاسم سلیمانی را طلب می‌کند/ رانت هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از برندینگ سوخت

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه چگونه می‌توان باور کرد که انقلاب اسلامی وزرای هزار میلیاردی را در دولت خود پذیرا باشد، گفت: موضوع برندینگ سوخت از رانت‌های هزار میلیارد تومانی است که وزارت نفت بر اجرای آن اصرار دارد.
امروز اقتصاد کشور قاسم سلیمانی را طلب می‌کند/ رانت هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از برندینگ سوخت

View more posts from this author