امام خمینی(ره) رودرروی همه قدرت‌های جهنمی و شیطانی دنیا ایستاد

امام خمینی(ره) رودرروی همه قدرت‌های جهنمی و شیطانی دنیا ایستاد
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بندرلنگه گفت: امام خمینی(ره) جمهـورى اسلامـى را بـرپـا کـرد و رودرروى همـه قـدرتهاى جهـنمـى و شیـطانـى دنـیا ایستاد و مقاومت کرد.

امام خمینی(ره) رودرروی همه قدرت‌های جهنمی و شیطانی دنیا ایستاد

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بندرلنگه گفت: امام خمینی(ره) جمهـورى اسلامـى را بـرپـا کـرد و رودرروى همـه قـدرتهاى جهـنمـى و شیـطانـى دنـیا ایستاد و مقاومت کرد.
امام خمینی(ره) رودرروی همه قدرت‌های جهنمی و شیطانی دنیا ایستاد

تکنولوژی جدید

View more posts from this author