امام جمعه شهر مردهک عنبرآباد معرفی شد

امام جمعه شهر مردهک عنبرآباد معرفی شد
طی حکمی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت‌الاسلام حمید بامری به عنوان امام جمعه جدید شهر مردهک عنبرآباد معرفی شد.

امام جمعه شهر مردهک عنبرآباد معرفی شد

طی حکمی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت‌الاسلام حمید بامری به عنوان امام جمعه جدید شهر مردهک عنبرآباد معرفی شد.
امام جمعه شهر مردهک عنبرآباد معرفی شد

سپهر نیوز

View more posts from this author