البرز دومین استان صادراتی کشور است

البرز دومین استان صادراتی کشور است
استاندار البرز گفت: البرز، دومین استان صادراتی کشور است و با توجه به ظرفیت صنایع تولیدی و صادراتی استان، رقم تسهیلات پرداختی بخش صادرات استان باید بیش از 10 میلیارد تومان فعلی باشد.

البرز دومین استان صادراتی کشور است

استاندار البرز گفت: البرز، دومین استان صادراتی کشور است و با توجه به ظرفیت صنایع تولیدی و صادراتی استان، رقم تسهیلات پرداختی بخش صادرات استان باید بیش از 10 میلیارد تومان فعلی باشد.
البرز دومین استان صادراتی کشور است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *