اقدام مؤثری در توافق برجام را شاهد نبوده‌ایم/ در توافق هسته‌ای «دلمان خوش است که ناممان کبوتر حرم است»/ طوری جا انداخته‌اند گویا کار خارق‌العاده‌ای صورت گرفته است

اقدام مؤثری در توافق برجام را شاهد نبوده‌ایم/ در توافق هسته‌ای «دلمان خوش است که ناممان کبوتر حرم است»/ طوری جا انداخته‌اند گویا کار خارق‌العاده‌ای صورت گرفته است
امام جمعه موقت سمنان گفت: چندین‌ماه از توافق برجام می‌گذرد و هنوز شاهد انجام اقدام مؤثری در این زمینه نبوده‌ایم.

اقدام مؤثری در توافق برجام را شاهد نبوده‌ایم/ در توافق هسته‌ای «دلمان خوش است که ناممان کبوتر حرم است»/ طوری جا انداخته‌اند گویا کار خارق‌العاده‌ای صورت گرفته است

امام جمعه موقت سمنان گفت: چندین‌ماه از توافق برجام می‌گذرد و هنوز شاهد انجام اقدام مؤثری در این زمینه نبوده‌ایم.
اقدام مؤثری در توافق برجام را شاهد نبوده‌ایم/ در توافق هسته‌ای «دلمان خوش است که ناممان کبوتر حرم است»/ طوری جا انداخته‌اند گویا کار خارق‌العاده‌ای صورت گرفته است

خرید vpn چند کاربره

car

View more posts from this author