اقتصاد مقاومتی با اراده، سرمایه و حضور مردم محقق می‌شود

اقتصاد مقاومتی با اراده، سرمایه و حضور مردم محقق می‌شود
امام جمعه شهرستان شوط با اظهار اینکه اقتصاد مقاومتی با اراده، سرمایه و حضور اقشار مختلف مردم تحقق پیدا می‌کند، گفت: دولت باید برای ایفای نقش نظارتی و هدایتی اهتمام بورزد،

اقتصاد مقاومتی با اراده، سرمایه و حضور مردم محقق می‌شود

امام جمعه شهرستان شوط با اظهار اینکه اقتصاد مقاومتی با اراده، سرمایه و حضور اقشار مختلف مردم تحقق پیدا می‌کند، گفت: دولت باید برای ایفای نقش نظارتی و هدایتی اهتمام بورزد،
اقتصاد مقاومتی با اراده، سرمایه و حضور مردم محقق می‌شود

گوشی موبایل

View more posts from this author