اقامه نماز جمعه این هفته کاشمر با سخنرانی رئیس مجلس در زیارتگاه شهید مدرس

اقامه نماز جمعه این هفته کاشمر با سخنرانی رئیس مجلس در زیارتگاه شهید مدرس
مسؤول ستاد نماز جمعه کاشمر از برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان در جوار زیارتگاه شهید مدرس خبر داد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران قبل از خطبه‌ها خواهد بود.

اقامه نماز جمعه این هفته کاشمر با سخنرانی رئیس مجلس در زیارتگاه شهید مدرس

مسؤول ستاد نماز جمعه کاشمر از برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان در جوار زیارتگاه شهید مدرس خبر داد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران قبل از خطبه‌ها خواهد بود.
اقامه نماز جمعه این هفته کاشمر با سخنرانی رئیس مجلس در زیارتگاه شهید مدرس

View more posts from this author