افزایش 41 درصدی اجرای طرح‌ها و دستگیری‌ها در حوزه مواد مخدر کردستان

افزایش 41 درصدی اجرای طرح‌ها و دستگیری‌ها در حوزه مواد مخدر کردستان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان از افزایش 41 درصدی اجرای طرح‌ها و دستگیری‌های انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در این استان خبر داد.

افزایش 41 درصدی اجرای طرح‌ها و دستگیری‌ها در حوزه مواد مخدر کردستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان از افزایش 41 درصدی اجرای طرح‌ها و دستگیری‌های انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در این استان خبر داد.
افزایش 41 درصدی اجرای طرح‌ها و دستگیری‌ها در حوزه مواد مخدر کردستان

خرید vpn با سرعت عالی

90ورزشی

View more posts from this author