افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال 96

افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال 96
مدیرکل گمرکات خوزستان گفت: از ابتدای سال تاکنون درآمد گمرکات خوزستان حدود 29 هزار و 191 میلیارد و 982 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته 25 درصد افزایش دارد.

افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال 96

مدیرکل گمرکات خوزستان گفت: از ابتدای سال تاکنون درآمد گمرکات خوزستان حدود 29 هزار و 191 میلیارد و 982 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته 25 درصد افزایش دارد.
افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال 96

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *