افزایش مسموم‌شدگان با قارچ سمی در کرمانشاه به 336 نفر/ حال 2 نفر وخیم است

افزایش مسموم‌شدگان با قارچ سمی در کرمانشاه به 336 نفر/ حال 2 نفر وخیم است
مدیر روابط عمومی فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: تعداد افراد مسموم شده به‌دلیل مصرف قارچ سمی در کرمانشاه به 336 نفر افزایش یافته است.

افزایش مسموم‌شدگان با قارچ سمی در کرمانشاه به 336 نفر/ حال 2 نفر وخیم است

مدیر روابط عمومی فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: تعداد افراد مسموم شده به‌دلیل مصرف قارچ سمی در کرمانشاه به 336 نفر افزایش یافته است.
افزایش مسموم‌شدگان با قارچ سمی در کرمانشاه به 336 نفر/ حال 2 نفر وخیم است

View more posts from this author