افزایش مبلغان قرآنی در ماه مبارک رمضان

افزایش مبلغان قرآنی در ماه مبارک رمضان
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همدان خواستار افزایش تعداد مبلغان قرآنی برای فعالیت در ماه مبارک رمضان شد.

افزایش مبلغان قرآنی در ماه مبارک رمضان

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همدان خواستار افزایش تعداد مبلغان قرآنی برای فعالیت در ماه مبارک رمضان شد.
افزایش مبلغان قرآنی در ماه مبارک رمضان

اس ام اس جدید

View more posts from this author