افتتاح 10 پروژه آبیاری تحت فشار در سلطانیه

افتتاح 10 پروژه آبیاری تحت فشار در سلطانیه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و سالروز تشکیل جهاد سازندگی، 10 پروژه آبیاری تحت فشار در شهرستان سلطانیه افتتاح شد.

افتتاح 10 پروژه آبیاری تحت فشار در سلطانیه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و سالروز تشکیل جهاد سازندگی، 10 پروژه آبیاری تحت فشار در شهرستان سلطانیه افتتاح شد.
افتتاح 10 پروژه آبیاری تحت فشار در سلطانیه

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author