افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی در سقز

افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی در سقز
چند طرح عمرانی و خدماتی به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج در شهرستان سقز با حضور فرماندار افتتاح شد.

افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی در سقز

چند طرح عمرانی و خدماتی به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج در شهرستان سقز با حضور فرماندار افتتاح شد.
افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی در سقز

View more posts from this author