افتتاح مجتمع کشت و صنعت لرستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح مجتمع کشت و صنعت لرستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی
طی مراسمی با حضور وزیر جهاد کشاورزی مجتمع کشت و صنعت استان لرستان به بهره‌برداری رسید.

افتتاح مجتمع کشت و صنعت لرستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی

طی مراسمی با حضور وزیر جهاد کشاورزی مجتمع کشت و صنعت استان لرستان به بهره‌برداری رسید.
افتتاح مجتمع کشت و صنعت لرستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی

wolrd press news

View more posts from this author