افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا در آبادان

افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا در آبادان
آئین افتتاحیه طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا با حضور معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه در آبادان برگزار شد.

افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا در آبادان

آئین افتتاحیه طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا با حضور معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه در آبادان برگزار شد.
افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا در آبادان

View more posts from this author