افتتاح استادیوم 5000 نفری اسلامشهر در دهه فجر

افتتاح استادیوم 5000 نفری اسلامشهر در دهه فجر
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: مجموعه ورزشی 5 هزار نفری اسلامشهر در ایام‌الله دهه فجر بهره‌برداری می‌شود.

افتتاح استادیوم 5000 نفری اسلامشهر در دهه فجر

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: مجموعه ورزشی 5 هزار نفری اسلامشهر در ایام‌الله دهه فجر بهره‌برداری می‌شود.
افتتاح استادیوم 5000 نفری اسلامشهر در دهه فجر

View more posts from this author