اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور هراز/ مدیریت زمان سفر رعایت شود

اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور هراز/ مدیریت زمان سفر رعایت شود
فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای سهولت تردد وسایل نقلیه در روزهای تعطیل در محور هراز اعمال می‌شود.

اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور هراز/ مدیریت زمان سفر رعایت شود

فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای سهولت تردد وسایل نقلیه در روزهای تعطیل در محور هراز اعمال می‌شود.
اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور هراز/ مدیریت زمان سفر رعایت شود

View more posts from this author