اعلام آمادگی 30 کشور برای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه و عکس استان البرز

اعلام آمادگی 30 کشور برای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه و عکس استان البرز
مسؤول سازمان بسیج هنرمندان استان البرز گفت: 30 کشور برای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه و عکس البرز اعلام آمادگی کرده‌اند و تاکنون استقبال خوبی از این جشنواره صورت گرفته است.

اعلام آمادگی 30 کشور برای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه و عکس استان البرز

مسؤول سازمان بسیج هنرمندان استان البرز گفت: 30 کشور برای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه و عکس البرز اعلام آمادگی کرده‌اند و تاکنون استقبال خوبی از این جشنواره صورت گرفته است.
اعلام آمادگی 30 کشور برای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه و عکس استان البرز

View more posts from this author