اعلام آمادگی گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان یزد برای اعزام به مناطق زلزله‌زده

اعلام آمادگی گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان یزد برای اعزام به مناطق زلزله‌زده
مسؤول سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان یزد از آمادگی گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی این استان برای حضور در کرمانشاه و خدمت‌رسانی به هم‌وطنان زلزله‌زده خبر داد.

اعلام آمادگی گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان یزد برای اعزام به مناطق زلزله‌زده

مسؤول سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان یزد از آمادگی گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی این استان برای حضور در کرمانشاه و خدمت‌رسانی به هم‌وطنان زلزله‌زده خبر داد.
اعلام آمادگی گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان یزد برای اعزام به مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author