اعلام آمادگی مردم لرستان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس

اعلام آمادگی مردم لرستان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس
مردم مومن و انقلابی لرستان فردا با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس یکصدا و همنوا با هم انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیستی فریاد می‎زنند.

اعلام آمادگی مردم لرستان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس

مردم مومن و انقلابی لرستان فردا با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس یکصدا و همنوا با هم انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیستی فریاد می‎زنند.
اعلام آمادگی مردم لرستان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس
سون وی پی ان

گروه تلگرام

View more posts from this author