اعزام 940 نفر از نهاوند به مرقد امام(ره)

اعزام 940 نفر از نهاوند به مرقد امام(ره)
فرماندار شهرستان نهاوند از اعزام 940 نفر از نهاوند به مرقد امام(ره) خبر داد.

اعزام 940 نفر از نهاوند به مرقد امام(ره)

فرماندار شهرستان نهاوند از اعزام 940 نفر از نهاوند به مرقد امام(ره) خبر داد.
اعزام 940 نفر از نهاوند به مرقد امام(ره)

خبر جدید

View more posts from this author