اعزام 5 دستگاه آمبولانس معمولی و یک دستگاه آمبولانس اتوبوسی به مناطق زلزله‌زده/ پذیرش 12 مصدوم در بیمارستان همدان

اعزام 5 دستگاه آمبولانس معمولی و یک دستگاه آمبولانس اتوبوسی به مناطق زلزله‌زده/ پذیرش 12 مصدوم در بیمارستان همدان
مدیرکل مدیریت بحران استان همدان از اعزام پنج دستگاه آمبولانس معمولی و یک دستگاه آمبولانس اتوبوسی به منطقه زلزله‌زده خبر داد و گفت: تاکنون تعداد 12 مصدوم در بیمارستان همدان پذیرش شدند.

اعزام 5 دستگاه آمبولانس معمولی و یک دستگاه آمبولانس اتوبوسی به مناطق زلزله‌زده/ پذیرش 12 مصدوم در بیمارستان همدان

مدیرکل مدیریت بحران استان همدان از اعزام پنج دستگاه آمبولانس معمولی و یک دستگاه آمبولانس اتوبوسی به منطقه زلزله‌زده خبر داد و گفت: تاکنون تعداد 12 مصدوم در بیمارستان همدان پذیرش شدند.
اعزام 5 دستگاه آمبولانس معمولی و یک دستگاه آمبولانس اتوبوسی به مناطق زلزله‌زده/ پذیرش 12 مصدوم در بیمارستان همدان

View more posts from this author