اعزام 200 مبلّغ از قم به لرستان/تربیت 10 هزار حافظ قرآن

اعزام 200 مبلّغ از قم به لرستان/تربیت 10 هزار حافظ قرآن
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان گفت: در ماه مبارک رمضان امسال 200 مبلّغ از قم به این استان اعزام شده است.

اعزام 200 مبلّغ از قم به لرستان/تربیت 10 هزار حافظ قرآن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان گفت: در ماه مبارک رمضان امسال 200 مبلّغ از قم به این استان اعزام شده است.
اعزام 200 مبلّغ از قم به لرستان/تربیت 10 هزار حافظ قرآن

View more posts from this author