اعزام 2 تیم ارزیاب به مناطق زلزله‌زده فیروزکوه

اعزام 2 تیم ارزیاب به مناطق زلزله‌زده فیروزکوه
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران با بیان این‌که تاکنون زلزله فیروزکوه خسارتی در برنداشته است، گفت: دو تیم ارزیاب به مناطق زلزله‌زده فیروزکوه اعزام شدند.

اعزام 2 تیم ارزیاب به مناطق زلزله‌زده فیروزکوه

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران با بیان این‌که تاکنون زلزله فیروزکوه خسارتی در برنداشته است، گفت: دو تیم ارزیاب به مناطق زلزله‌زده فیروزکوه اعزام شدند.
اعزام 2 تیم ارزیاب به مناطق زلزله‌زده فیروزکوه

View more posts from this author