اعزام چهارمین و بزرگ‌ترین بیمارستان صحرایی از اصفهان به مناطق زلزله‌زده

اعزام چهارمین و بزرگ‌ترین بیمارستان صحرایی از اصفهان به مناطق زلزله‌زده
رئیس بیمارستان شهید آیت‌الله صدوقی اصفهان از اعزام بزرگ‌ترین بیمارستان صحرایی کشور به مناطق زلزله‌زده غرب کشور خبر داد.

اعزام چهارمین و بزرگ‌ترین بیمارستان صحرایی از اصفهان به مناطق زلزله‌زده

رئیس بیمارستان شهید آیت‌الله صدوقی اصفهان از اعزام بزرگ‌ترین بیمارستان صحرایی کشور به مناطق زلزله‌زده غرب کشور خبر داد.
اعزام چهارمین و بزرگ‌ترین بیمارستان صحرایی از اصفهان به مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author