اعزام پزشکان متخصص گیلانی به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

اعزام پزشکان متخصص گیلانی به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آماده‌باش تمامی مراکز درمانی استان و اعزام تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد.

اعزام پزشکان متخصص گیلانی به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آماده‌باش تمامی مراکز درمانی استان و اعزام تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد.
اعزام پزشکان متخصص گیلانی به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

View more posts from this author