اعزام جودوکار قزوینی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان

اعزام جودوکار قزوینی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان
رئیس هیأت جودو استان قزوین از اعزام رامین صفویه جودوکار قزوینی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان خبر داد و گفت: این دوره از رقابت‌ها طی شهریور ماه سال جاری به میزبانی ارمنستان برگزار می‌شود.

اعزام جودوکار قزوینی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان

رئیس هیأت جودو استان قزوین از اعزام رامین صفویه جودوکار قزوینی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان خبر داد و گفت: این دوره از رقابت‌ها طی شهریور ماه سال جاری به میزبانی ارمنستان برگزار می‌شود.
اعزام جودوکار قزوینی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان

View more posts from this author