اعزام تیم درمانی و حمایت روانی هلال احمر از گنبدکاووس به مناطق زلزله‌زده

اعزام تیم درمانی و حمایت روانی هلال احمر از گنبدکاووس به مناطق زلزله‌زده
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گنبدکاووس از اعزام تیم درمانی و حمایت روانی هلال احمر گنبدکاووس به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه خبر داد.

اعزام تیم درمانی و حمایت روانی هلال احمر از گنبدکاووس به مناطق زلزله‌زده

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گنبدکاووس از اعزام تیم درمانی و حمایت روانی هلال احمر گنبدکاووس به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه خبر داد.
اعزام تیم درمانی و حمایت روانی هلال احمر از گنبدکاووس به مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author