اعتراض مردم به گرانی‌ها به‌حق است/ حرف مردم باید از خانه ملت بلند شود

اعتراض مردم به گرانی‌ها به‌حق است/ حرف مردم باید از خانه ملت بلند شود
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: اعتراض مردم به گرانی‌ها حق است اما مراقب ایجاد فرصت و زمینه برای آشوب‌گران و اخلال‌گران باشند.

اعتراض مردم به گرانی‌ها به‌حق است/ حرف مردم باید از خانه ملت بلند شود

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: اعتراض مردم به گرانی‌ها حق است اما مراقب ایجاد فرصت و زمینه برای آشوب‌گران و اخلال‌گران باشند.
اعتراض مردم به گرانی‌ها به‌حق است/ حرف مردم باید از خانه ملت بلند شود

View more posts from this author