اعتبار شهرداری شیراز 3 برابر اعتبار کل استان فارس است/ بالا بودن نارضایتی از شهرداری‌ها

اعتبار شهرداری شیراز 3 برابر اعتبار کل استان فارس است/ بالا بودن نارضایتی از شهرداری‌ها
استاندار فارس گفت: درحالی‌که مجموع اعتبارات استان فارس حدود یک‌هزار میلیارد تومان است، شهرداری شیراز 3 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

اعتبار شهرداری شیراز 3 برابر اعتبار کل استان فارس است/ بالا بودن نارضایتی از شهرداری‌ها

استاندار فارس گفت: درحالی‌که مجموع اعتبارات استان فارس حدود یک‌هزار میلیارد تومان است، شهرداری شیراز 3 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.
اعتبار شهرداری شیراز 3 برابر اعتبار کل استان فارس است/ بالا بودن نارضایتی از شهرداری‌ها

View more posts from this author