اعتبارنامه منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس تقدیم شد/ تقدیر از تلاش‌های 2 ساله مشهدی‌عباسی+ تصاویر

اعتبارنامه منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس تقدیم شد/ تقدیر از تلاش‌های 2 ساله مشهدی‌عباسی+ تصاویر
اعتبارنامه منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری دماوند تقدیم وی و از تلاش‌های دو ساله نماینده قبلی تقدیر شد.

اعتبارنامه منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس تقدیم شد/ تقدیر از تلاش‌های 2 ساله مشهدی‌عباسی+ تصاویر

اعتبارنامه منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری دماوند تقدیم وی و از تلاش‌های دو ساله نماینده قبلی تقدیر شد.
اعتبارنامه منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس تقدیم شد/ تقدیر از تلاش‌های 2 ساله مشهدی‌عباسی+ تصاویر

استخدام

View more posts from this author