اصلاح 30 اشکال اجرایی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

اصلاح 30 اشکال اجرایی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جهت بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس بیاید و از ابتدای سال 1397 این قانون بدون عیب و نقص اجرا شود.

اصلاح 30 اشکال اجرایی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جهت بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس بیاید و از ابتدای سال 1397 این قانون بدون عیب و نقص اجرا شود.
اصلاح 30 اشکال اجرایی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

View more posts from this author