اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی به معنای پذیرش FATF نیست

اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی به معنای پذیرش FATF نیست
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای پذیرش FATF نیست.

اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی به معنای پذیرش FATF نیست

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای پذیرش FATF نیست.
اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی به معنای پذیرش FATF نیست

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *