اشتغال 8هزار و 700 کردستانی در حوزه صنعت

اشتغال 8هزار و 700 کردستانی در حوزه صنعت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از اشتغال‌زایی 8 هزار و 700 کردستانی در واحدهای صنعتی این استان خبرداد.

اشتغال 8هزار و 700 کردستانی در حوزه صنعت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از اشتغال‌زایی 8 هزار و 700 کردستانی در واحدهای صنعتی این استان خبرداد.
اشتغال 8هزار و 700 کردستانی در حوزه صنعت

View more posts from this author