اشتغال 700 نفر در 79 چاپخانه کرمانشاه

اشتغال 700 نفر در 79 چاپخانه کرمانشاه
مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از فعالیت 79 چاپخانه در استان خبر داد و گفت: فعالیت این چاپخانه‌ها برای 400 نفر به‌طور مستقیم و 300 نفر نیز به‌صورت غیر‌مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

اشتغال 700 نفر در 79 چاپخانه کرمانشاه

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از فعالیت 79 چاپخانه در استان خبر داد و گفت: فعالیت این چاپخانه‌ها برای 400 نفر به‌طور مستقیم و 300 نفر نیز به‌صورت غیر‌مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
اشتغال 700 نفر در 79 چاپخانه کرمانشاه

bluray movie download

View more posts from this author