اسکان موقت 352 گرفتارشده در سوادکوه

اسکان موقت 352 گرفتارشده در سوادکوه
سرپرست جمعیت هلال‌ احمر سوادکوه از انتقال 6 مصدوم و اسکان موقت 352 نفر در حوادث برفی دو روز‌ اخیر سوادکوه خبر‌ داد.

اسکان موقت 352 گرفتارشده در سوادکوه

سرپرست جمعیت هلال‌ احمر سوادکوه از انتقال 6 مصدوم و اسکان موقت 352 نفر در حوادث برفی دو روز‌ اخیر سوادکوه خبر‌ داد.
اسکان موقت 352 گرفتارشده در سوادکوه

View more posts from this author