اسکان آوارگان زلزله کرمانشاه از فردا آغاز می‌شود

اسکان آوارگان زلزله کرمانشاه از فردا آغاز می‌شود
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: آوارگان زلزله شب گذشته استان کرمانشاه از فردا اسکان داده می‌شوند.

اسکان آوارگان زلزله کرمانشاه از فردا آغاز می‌شود

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: آوارگان زلزله شب گذشته استان کرمانشاه از فردا اسکان داده می‌شوند.
اسکان آوارگان زلزله کرمانشاه از فردا آغاز می‌شود

View more posts from this author