اسلام،‌ آئین تفکر و تعقل است/ پاسخ به شبهات مشرکان در خصوص وجود خداوند

اسلام،‌ آئین تفکر و تعقل است/ پاسخ به شبهات مشرکان در خصوص وجود خداوند
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت:‌ آئین اسلام،‌ آئین تامل،‌ تفکر و تعقل است و در اسلام نسبت به اعتقادات،‌ تعبد وجود ندارد.

اسلام،‌ آئین تفکر و تعقل است/ پاسخ به شبهات مشرکان در خصوص وجود خداوند

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت:‌ آئین اسلام،‌ آئین تامل،‌ تفکر و تعقل است و در اسلام نسبت به اعتقادات،‌ تعبد وجود ندارد.
اسلام،‌ آئین تفکر و تعقل است/ پاسخ به شبهات مشرکان در خصوص وجود خداوند

خرید vpn kerio رایگان

عرفان دینی

View more posts from this author