اسرائیل بازیچه‌ای برای انحراف افکار عمومی از صهیونیسم است

اسرائیل بازیچه‌ای برای انحراف افکار عمومی از صهیونیسم است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: اسرائیل بازیچه‌ای برای انحراف افکار عمومی از صهیونیسم و اهداف شیطانی آن است.

اسرائیل بازیچه‌ای برای انحراف افکار عمومی از صهیونیسم است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: اسرائیل بازیچه‌ای برای انحراف افکار عمومی از صهیونیسم و اهداف شیطانی آن است.
اسرائیل بازیچه‌ای برای انحراف افکار عمومی از صهیونیسم است

خرید vpn جهت آیفون

گیم پلی استیشن

View more posts from this author