استقرار 564 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر شیراز

استقرار 564 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر شیراز
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: حدود 564 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر شیراز استقرار یافته است.

استقرار 564 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر شیراز

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: حدود 564 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر شیراز استقرار یافته است.
استقرار 564 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر شیراز

View more posts from this author