استقرار پزشک متخصص در ریگان

استقرار پزشک متخصص در ریگان
رئیس شبکه و مرکز بهداشت ریگان گفت: از پنجشنبه 6 خردادماه جاری 6 پزشک متخصص در شهرستان ریگان مستقر می‌شود.

استقرار پزشک متخصص در ریگان

رئیس شبکه و مرکز بهداشت ریگان گفت: از پنجشنبه 6 خردادماه جاری 6 پزشک متخصص در شهرستان ریگان مستقر می‌شود.
استقرار پزشک متخصص در ریگان

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author