استقبال جوانان از مجالس قرآنی تحسین‌برانگیز است

استقبال جوانان از مجالس قرآنی تحسین‌برانگیز است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: حضور پرشور و نشاط جوانان در مجالس و محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان حرکتی تحسین‌برانگیز است که می‌تواند نقطه ایجاد تحول در جامعه اسلامی باشد.

استقبال جوانان از مجالس قرآنی تحسین‌برانگیز است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: حضور پرشور و نشاط جوانان در مجالس و محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان حرکتی تحسین‌برانگیز است که می‌تواند نقطه ایجاد تحول در جامعه اسلامی باشد.
استقبال جوانان از مجالس قرآنی تحسین‌برانگیز است

موسیقی

View more posts from this author