استفاده بیش از 2 میلیون جوان در کشور از خدمات کانون‌های مساجد

استفاده بیش از 2 میلیون جوان در کشور از خدمات کانون‌های مساجد
معاون فرهنگی هنری آموزشی ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور گفت: بیش از 2 میلیون نفر از جوانان و نوجوانان کشور از خدمات کانون‌های مساجد بهره‌مند می‌شوند که در سال‌های آتی برنامه‌های ویژه‌ای برای کودکان و مادران آن‌ها هم خواهیم داشت.

استفاده بیش از 2 میلیون جوان در کشور از خدمات کانون‌های مساجد

معاون فرهنگی هنری آموزشی ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور گفت: بیش از 2 میلیون نفر از جوانان و نوجوانان کشور از خدمات کانون‌های مساجد بهره‌مند می‌شوند که در سال‌های آتی برنامه‌های ویژه‌ای برای کودکان و مادران آن‌ها هم خواهیم داشت.
استفاده بیش از 2 میلیون جوان در کشور از خدمات کانون‌های مساجد

View more posts from this author