استفاده از ظرفیت‌های مردمی ریشه فقر را ‌می‌خشکاند/ وحشت غرب از بسیج مردمی است/ دشمن با ماهیت انقلاب اسلامی مشکل دارد

استفاده از ظرفیت‌های مردمی ریشه فقر را ‌می‌خشکاند/ وحشت غرب از بسیج مردمی است/ دشمن با ماهیت انقلاب اسلامی مشکل دارد
نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: استفاده مناسب از ظرفیت نیروهای مردمی یک هنر بزرگ برای حرکت به سمت پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بوده و تمامی کشورهای پیشرفته جهان درصدد بکارگیری استعدادهای مردمی هستند.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی ریشه فقر را ‌می‌خشکاند/ وحشت غرب از بسیج مردمی است/ دشمن با ماهیت انقلاب اسلامی مشکل دارد

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: استفاده مناسب از ظرفیت نیروهای مردمی یک هنر بزرگ برای حرکت به سمت پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بوده و تمامی کشورهای پیشرفته جهان درصدد بکارگیری استعدادهای مردمی هستند.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی ریشه فقر را ‌می‌خشکاند/ وحشت غرب از بسیج مردمی است/ دشمن با ماهیت انقلاب اسلامی مشکل دارد

View more posts from this author