استعفای سرمربی کیمیا فرآیند قم/ جعفری: با جیب خالی امکان تیمداری نیست

استعفای سرمربی کیمیا فرآیند قم/ جعفری: با جیب خالی امکان تیمداری نیست
سرمربی تیم فوتبال کیمیا فرآیند قم به دنبال نتایج ضعیف این تیم در لیگ آزادگان و وجود مشکلات عدیده مالی از مسؤولیت خود کناره‌گیری کرد.

استعفای سرمربی کیمیا فرآیند قم/ جعفری: با جیب خالی امکان تیمداری نیست

سرمربی تیم فوتبال کیمیا فرآیند قم به دنبال نتایج ضعیف این تیم در لیگ آزادگان و وجود مشکلات عدیده مالی از مسؤولیت خود کناره‌گیری کرد.
استعفای سرمربی کیمیا فرآیند قم/ جعفری: با جیب خالی امکان تیمداری نیست

View more posts from this author