استعدادیابی یکی از برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های رزمی است/ اعزام 2 تیم به مسابقات جاکارتا

استعدادیابی یکی از برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های رزمی است/ اعزام 2 تیم به مسابقات جاکارتا
دبیر فدراسیون ورزش‌های رزمی استعدادیابی را یکی از برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های رزمی عنوان کرد و گفت: 2 تیم به مسابقات جاکارتا اعزام می‌شود.

استعدادیابی یکی از برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های رزمی است/ اعزام 2 تیم به مسابقات جاکارتا

دبیر فدراسیون ورزش‌های رزمی استعدادیابی را یکی از برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های رزمی عنوان کرد و گفت: 2 تیم به مسابقات جاکارتا اعزام می‌شود.
استعدادیابی یکی از برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های رزمی است/ اعزام 2 تیم به مسابقات جاکارتا

View more posts from this author