استاندار اردبیل درگذشت فرزند شهید دادمان را تسلیت گفت

استاندار اردبیل درگذشت فرزند شهید دادمان را تسلیت گفت
استاندار اردبیل در پی درگذشت علی دادمان، فرزند شهید رحمان دادمان وزیر راه و ترابری دولت هفتم، با صدور پیام تسلیت این ضایعه را به خانواده وی و مردم استان تسلیت گفت.

استاندار اردبیل درگذشت فرزند شهید دادمان را تسلیت گفت

استاندار اردبیل در پی درگذشت علی دادمان، فرزند شهید رحمان دادمان وزیر راه و ترابری دولت هفتم، با صدور پیام تسلیت این ضایعه را به خانواده وی و مردم استان تسلیت گفت.
استاندار اردبیل درگذشت فرزند شهید دادمان را تسلیت گفت

گروه تلگرام

View more posts from this author