استانداردسازی خودروهای سنگین به یورو 4 اجباری است/ کاهش آلودگی هوا با اقدامات مناسب

استانداردسازی خودروهای سنگین به یورو 4 اجباری است/ کاهش آلودگی هوا با اقدامات مناسب
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردسازی خودروهای سنگین به یورو 4 را اجباری دانست و گفت: در اتوبوس‌ها و سیستم حمل و نقل عمومی و شهری استاندارد یورو 4 باید اجرایی و عملیاتی شود.

استانداردسازی خودروهای سنگین به یورو 4 اجباری است/ کاهش آلودگی هوا با اقدامات مناسب

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردسازی خودروهای سنگین به یورو 4 را اجباری دانست و گفت: در اتوبوس‌ها و سیستم حمل و نقل عمومی و شهری استاندارد یورو 4 باید اجرایی و عملیاتی شود.
استانداردسازی خودروهای سنگین به یورو 4 اجباری است/ کاهش آلودگی هوا با اقدامات مناسب

View more posts from this author