استاد سبزواری ثابت کرد می‌توان هنر را به‌ پای دین ریخت

استاد سبزواری ثابت کرد می‌توان هنر را به‌ پای دین ریخت
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی مرحوم استاد حمید سبزواری را حجت خداوند بر هنرمندانی دانست که هنر خود را علیه دین استفاده می‌کنند و به‌ پای ابتذال قرار می‌دهند.

استاد سبزواری ثابت کرد می‌توان هنر را به‌ پای دین ریخت

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی مرحوم استاد حمید سبزواری را حجت خداوند بر هنرمندانی دانست که هنر خود را علیه دین استفاده می‌کنند و به‌ پای ابتذال قرار می‌دهند.
استاد سبزواری ثابت کرد می‌توان هنر را به‌ پای دین ریخت

خرم خبر

View more posts from this author