از معرفی کاخ قشلاقی امجد به‌عنوان موزه باستان‌شناسی تا تبدیل خانه‌بلژیکی‌ها به موزه گمرک

از معرفی کاخ قشلاقی امجد به‌عنوان موزه باستان‌شناسی تا تبدیل خانه‌بلژیکی‌ها به موزه گمرک
معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان گفت: معرفی کاخ قشلاقی سردار امجد در شهرستان تالش به‌عنوان موزه باستان‌شناسی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گیلان قرار گرفته است.

از معرفی کاخ قشلاقی امجد به‌عنوان موزه باستان‌شناسی تا تبدیل خانه‌بلژیکی‌ها به موزه گمرک

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان گفت: معرفی کاخ قشلاقی سردار امجد در شهرستان تالش به‌عنوان موزه باستان‌شناسی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گیلان قرار گرفته است.
از معرفی کاخ قشلاقی امجد به‌عنوان موزه باستان‌شناسی تا تبدیل خانه‌بلژیکی‌ها به موزه گمرک

View more posts from this author